Get Adobe Flash player

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายฯ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ร่วมลงนาม

Home ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

พบเห็นเบาะแสหรือพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนา โปรดแจ้ง :-

ส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา
โทรศัพท์ / โทรสาร
0 2441 4547   e-Mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


หรือที่ ตู้ ปณ 444

แผนรณรงค์การร้องเรียน |   แบบสอบถามความคิดเห็น


สอบถามข้อมูล / ข่าวสาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โปรดติดต่อ :-

กองพุทธสารนิเทศ
โทรศัพท์ 0 2441 4515 , 0 2441 5140  โทรสาร 0 2441 4515

ศูนย์ข้อมูลข่าวของทางราชการ
โทรศัพท์
0 2441 0087    e-Mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ / โทรสาร
0 2441 4511 , 0 2441 4585  e-Mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ต้องการทราบกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในบริเวณพุทธมณฑล สอบถามได้ที่:-

ฝ่ายกิจกรรม สำนักงานพุทธมณฑล
โทรศัพท์
0 2441 0902


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล 25/25 หมู่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

e-Mail : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แผนที่การเดินทาง