Get Adobe Flash player
************ ขอนิมนต์เจ้าอาวาสวัดที่มีที่ตั้งวัดริมคลองเปรมประชากร และคลองสาขา ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแลรักษาพัฒนาคลอง โดยในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา **********

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home บริการสำนักพุทธฯ ⯆ ข้อมูลพระ-วัด

รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 504 วัด
มหานิกาย 489 วัด
ธรรมยุต 15 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 15 วัด
มหานิกาย 12 วัด
ธรรมยุต 3 วัด
วัดราษฎร์ 489 วัด
มหานิกาย 477 วัด
ธรรมยุต 12 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระภิกษุ 5,474 รูป
มหานิกาย 5,252 รูป
ธรรมยุต 222 รูป
สามเณร 963 รูป
มหานิกาย 280 รูป
ธรรมยุต 638 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2556