Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มุทิตาสักการะ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มุทิตาสักการะ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๒๙ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำบุคลากรเข้าแสดงมุทิตาสักการะแด่เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายมหานิกาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระเทพรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ “พระธรรมรัตนมงคล” ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร