Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มุทิตาสักการะ พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต)

มุทิตาสักการะ พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต)

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำบุคลากรเข้าเสดงมุทิตาสักการะแด่เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายธรรมยุต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชเมธากรกวี เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพมงคลโสภณ” ณ วัดพเสนาสนารามราชวรวิหาร