Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมนิทรรศการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

เยี่ยมชมนิทรรศการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  นายสิปป์บวร  แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำบุคลากร เยี่ยมชมนิทรรศการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดแสดง  ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร