Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานวัดประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ประสานงานวัดประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นศูนย์ประสานงานวัดประสบอุทกภัย  มีวัดน้ำท่วมจำนวน ๔๐ วัด แบ่งเป็น
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จำนวน ๑ วัด
อำเภอผักไห่ จำนวน ๖ วัด
อำเภอบางไทร จำนวน ๓ วัด
อำเภอบางบาล จำนวน ๑๙ วัด
อำเภอเสนา จำนวน ๑๑ วัด