Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(๒) และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธี