Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

โดยมี พระเทพมงคลโสภณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(๑) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธี