Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพัน ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร