Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙ ) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

พร้อมด้วย เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา ฑันฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ร่วมพิธี