Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา ๑๘.๐๐ น.

โดยในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน กว่า ๑,๕๐๐ คน ร่วมประกอบพิธีที่หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมีพระเมธีวราภรณ์    รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์และสามเณรกว่า 100 รูป ร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ และวัดทุกวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน