Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒

การประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการทุกระดับ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสงฆ์ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี