Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม อย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา