Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home แบบฟอร์มการดำเนินการยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

การดำเนินการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสารการดำเนินการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา