Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การประชุมสัมมนาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร นำบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาสวรวิหาร โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ภาครัฐในการสนองงานพระพุทธศาสนา” และร่วมเสวนา เรื่อง “บทเรียน ปัญหา การก้าวต่อไปของนักเผยแผ่” ในการประชุมสัมมนาดังกล่าวด้วย