Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการนิเทศ ติดตาม เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ และแผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการนิเทศ ติดตาม เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ และแผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการนิเทศ ติดตามเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ และแผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ลงพื้นที่เพื่อการนิเทศติดตามกำกับคุณภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ณ โรงเรียนวัดเสนาสนาราม และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ และแผนกธรรม - บาลี ณ โรงเรียนวัดชูจิตธรรมาราม