Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปรายงานผลการตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นักธรรมชั้นตรี)

สรุปรายงานผลการตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นักธรรมชั้นตรี)

สรุปรายงานผลการตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นักธรรมชั้นตรี)

เอกสารแบบ PDF


ประมวลภาพการตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นักธรรมชั้นตรี)
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑