Get Adobe Flash player
************ ขอนิมนต์เจ้าอาวาสวัดที่มีที่ตั้งวัดริมคลองเปรมประชากร และคลองสาขา ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแลรักษาพัฒนาคลอง โดยในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา **********

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.พศจ.อย. ร่วมต้อนรับสื่อต่างประเทศ สร้างความเข้าใจการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

ผอ.พศจ.อย. ร่วมต้อนรับสื่อต่างประเทศ สร้างความเข้าใจการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศในเอเชียกลาง (คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน) จำนวน ๘ คน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย ในด้านการเมือง ศักยภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย เพื่อสัมพันธ์ที่ดีแก่นานาประเทศ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม หมู่ ๕ ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา