Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมเพื่อนำองค์ความรู้ในการดูแลรักษาพัฒนาคลองเข้าสู่วัด

การเตรียมความพร้อมเพื่อนำองค์ความรู้ในการดูแลรักษาพัฒนาคลองเข้าสู่วัด

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการสร้างการรับรู้และการเผยแพร่เพื่อนำองค์ความรู้ในการดูแล รักษา พัฒนาคลองที่จะจัดขึ้น ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒