Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองสาขา

การรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองสาขา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองสาขา โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร และวัดเปรมประชากร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะสงฆ์ ชุมชน ครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๕๐๐ คน โดยในงานมีการให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ และนำองค์ความรู้ในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง นิทรรศการเผนแพร่องค์ความรู้ การสดงสาธิต และการจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย และทดสอบคุณภาพน้ำ รวมถึงจิตอาสาจัดเก็บขยะ พัฒนาคลอง ทำความสะอาดวัดและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบที่จะดำเนินการในวัดต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณคลองทั่วประเทศต่อไป