Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร ครบ ๖๙๕ ปี

งานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร ครบ ๖๙๕ ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พร้อมด้วยพระพรหมมุนี พระเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชาคณะพระมหาเถรานุเถระคณะสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ ๕๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง รอถวายการต้อนรับพร้อมทั้งนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆารวาส โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอีกจำนวนมาก ณ พระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกในบริเวณพิธีดังกล่าว