Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยการพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดศาลาปูนวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา