Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ

ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ

 

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ,รองเจ้าคณะอำเภอ,เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ,เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การประชุมสัญจร / เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการงานคณะสงฆ์)