Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงทานวัดเกาะแก้วเกษฎาราม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงทานวัดเกาะแก้วเกษฎาราม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


ณ วัดเกาะแก้วเกษฎาราม คณะศิษยานุศิษย์ สนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังปริณายก มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนหมู่ที่ ๑ ต.บ่อโพง และ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเกาะ จำนวน ๑๕๐ ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดขอโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ นำโดย พระครูปลัดทวีศักดิ์ สนฺกาโย เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วเกษฎาราม รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลพระนอน เลขานุการเจ้าคณะอำเภอนครหลวง พร้อมคณะศิษยานุศิษย์