Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงทาน โดยคณะสงฆ์และส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงทาน โดยคณะสงฆ์และส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


การส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำแจกแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบาก ในสถานการณ์โรคระบาด ภายในขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด ตามพระดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดย คณะสงฆ์และส่วนราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา