Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ"สวนครัวนำสุขพอเพียง เพื่อเพียงพอ" ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โครงการ"สวนครัวนำสุขพอเพียง เพื่อเพียงพอ" ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

โครงการ " สวนนำสุขพอเพียง  เพื่อเพียงพอ"

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับวัดป่าวิเวก โดยพระมหาเกษมณี เตชะปัญโญ เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก ปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการ"สวนครัวนำสุขพอเพียง เพื่อเพียงพอ" ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙​ (Covid-19)​

โดยเป็นการบูรณาการทำงานร่วมระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ปกครองอำเภอหว้านใหญ่ และพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่

ณ วัดป่าวิเวก ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร