Get Adobe Flash player

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายฯ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

เด็กเล็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร

 


 

กรมสุขภาพจิต ขอแนะนำวิธีกรสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กอยู่ในความดูแล กรณีที่ เด็กเล็กไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัย ดังนี้

๑. ผู้ปกครองควรใส่ให้ดูเป็นตัวอย่าง เพราะเด็กวัย ๑ ขวบสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของ พ่อแม่ หรือผู้ปกครองได้

๒.ใส่ให้พี่ตุ๊กตตัวโปรด ซึ่งอาจช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กๆ อยากมีเพื่อนใส่หน้ากากอนามัย ไปด้วยกัน

๓. เลือกขนาดให้พอดี ลวดลายการ์ตูนที่เด็กชอบให้เหมาะกับเด็ก

๔. ให้รางวัลเมื่อหนูน้อยสวมใส่หน้ากาก

๕. การเล่นิทานเรื่องไวรัส ซึ่เด็กๆ มักจะมีจินตนาการ พ่อแม่สามารถเล่าเรื่องราวเพื่อสร้าง ความเข้าใจพร้อมปกป้องตัวเองตามเรื่องราวในนิทาน

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรืต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน สุขภาพจิต โทร. ๑๓๒๓