Get Adobe Flash player

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายฯ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ร่วมลงนาม

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมผู้เช่าที่ดินวัด (ร้าง) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมประชุมผู้เช่าที่ดินวัด (ร้าง) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมประชุมผู้เช่าที่ดินวัดสะพานเกลือ (ร้าง) และวัดข้าวสารดำ (ร้าง) ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม