Get Adobe Flash player
************ ขอนิมนต์เจ้าอาวาสวัดที่มีที่ตั้งวัดริมคลองเปรมประชากร และคลองสาขา ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแลรักษาพัฒนาคลอง โดยในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา **********

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home เกี่ยวกับสำนักพุทธ ⯆ ผู้บริหาร

ประวัติผู้บริหาร

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วฺฒิการศึกษาสูงสุด : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
(สาขา การบริหารจัดการภาครัฐ)


ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมและการเรียนรู้  สำนักงานพุทธมณฑล

- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภูเก็ต

- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สมุทรสงคราม

- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กาญจนบุรี

- โฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล

- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา