Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ผู้บริหาร

ประวัติผู้บริหาร

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วฺฒิการศึกษาสูงสุด : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
(สาขา การบริหารจัดการภาครัฐ)


ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมและการเรียนรู้  สำนักงานพุทธมณฑล

- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภูเก็ต

- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สมุทรสงคราม

- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กาญจนบุรี

- โฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล

- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา