Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ประวัติผู้บริหาร

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วฺฒิการศึกษาสูงสุด :  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
(สาขา การบริหารจัดการภาครัฐ)

ประสบการณ์

-ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมและการเรียนรู้  สำนักงานพุทธมณฑล

-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภูเก็ต

-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สมุทรสงคราม

-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กาญจนบุรี

-โฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

-ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล

-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา