Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุนย์์ฮอตไลน์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 081 - 9717976

                 081 - 2910057

 

โครงการ"สวนครัวนำสุขพอเพียง เพื่อเพียงพอ" ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

โครงการ " สวนนำสุขพอเพียง  เพื่อเพียงพอ"

อ่านเพิ่มเติม...

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากห้างแม็คโคร

 

รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากห้างแม็คโคร สาขาพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากห้างแม็คโครสาขาพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปถวายวัดที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปันน้ำใจสู้โควิด-19 ณ จากวัดรางจระเข้สู่ชุมชน

โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563  พระบวรรังษีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆษิตารามและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธแห่งชาติ

ร่วมในการมอบสิ่งของในโครงการปันน้ำใจจากวัดสู่ชุมชน ณ วัดรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

โรงทาน โดยคณะสงฆ์และส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...