Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวสำนักพุทธฯ ⯆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐ ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำบุคลากรร่วมพิธีสวดสรรเสริญ คุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐ ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐ ณ วิหารพระมงคลบพิตร

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางกัญญา หาแสงศรี หัวหน้าฝ่ายศาสนสมบัติ นำบุคลากรร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐ ณ วิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙ ) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒) พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม และโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพัน ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...