Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวสำนักพุทธฯ ⯆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสและเยี่ยมวัดที่ตั้งอยู่แนวลองเปรมประชากรและคลองสาขา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่วัดที่ตั้งอยู่แนวคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสและเยี่ยมวัด ตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง ณ วัดพะยอม วัดทองจันทริการาม วัดมณฑลประสิทธิ์ และวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมพิธีการมอบหน่อโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ ของรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมพิธีการมอบหน่อโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระของรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมเตรียมการพิธีมอบหน่อพระศรีมหาโพธิ์

วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมการในพิธีมอบหน่อต้นศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มอบให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิธีจะมีขึ้นในวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมการดังกล่าว ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำเภอมหาราช นายอำเภอบางปะหัน นายก อบต.บ้านใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดและนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเลขานุการ โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อนำไปสู่การออกคำสั่งจังหวัด มอบหมายภารกิจหน่วยงาน และประชุมซักซ้อมภารกิจครั้งใหญ่ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยด่วนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา – ปิดทองลูกนิมิต และทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนสร้างอุโบสถ และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา – ปิดทองลูกนิมิต และทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนสร้างอุโบสถ และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและสนองงานคณะสงฆ์ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...