Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวสำนักพุทธฯ ⯆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชิปไตยศรีลังกา

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีรับและอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์เมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชิปไตยศรีลังกา ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเข้าราชการในสังกัดร่วมขบวนแห่รับต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์ที่รัฐบาลศรีลังกาได้มอบให้กับรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นต้นที่สืบทอดมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ โดยได้เดินทางมาถึงประเทศไทยช่วงเช้า โดยได้นำต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์ขึ้นบนเสลี่ยง ตามด้วยขบวนช้างแต่งกายประดับคชาภรณ์ ไปยังมณฑลพิธีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา อย่างสมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม...

การรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองสาขา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองสาขา โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร และวัดเปรมประชากร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์และพระเลขานุการ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาบุคคลากรทางการศึกษาสงฆ์และพระเลขานุการภายในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมคณะสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสและเยี่ยมวัดที่ตั้งอยู่แนวลองเปรมประชากรและคลองสาขา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่วัดที่ตั้งอยู่แนวคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสและเยี่ยมวัด ตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง ณ วัดพะยอม วัดทองจันทริการาม วัดมณฑลประสิทธิ์ และวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมพิธีการมอบหน่อโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ ของรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมพิธีการมอบหน่อโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระของรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...