Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวสำนักพุทธฯ ⯆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมการอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ ๒๑ คณะสงฆ์ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง)

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและสนองงานคณะสงฆ์ ได้ร่วมประชุม และปฏิบัติงานร่วมกับคณะสงฆ์ในการดูแลอำนวยความสะดวกในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงเสวนา “บทบาทของวัดในการพัฒนาคลองเปรมประชากร”

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงเสวนา “บทบาทของวัดในการพัฒนาคลองเปรมประชากร” ณ ห้องปฏิบัติธรรมหอเกียรติยศพระราชวิสุทธิมงคล วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงเสวนาดังกล่าวพร้อมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ที่มีพื้นที่อยู่ติดคลองเปรมประชากรและคลองย่อยติดคลองเปรมประชากร จำนวน ๙ วัด ซึ่งการประชุมเชิงเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดบทบาทของวัดในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง และเผยแพร่องค์ความรู้ ร่วมกับชุมชน และขยายผลการดำเนินการไปยังวัดที่ตั้งบริเวณแนวคลองทั่วประเทศต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ และในวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลและพระเลขานุการทุกระดับ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสระบุรี (ตามมติมหาเถรสมาคม)

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบลและพระเลขานุการทุกระดับ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสระบุรี (ตามมติมหาเถรสมาคม) ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและสนองงานคณะสงฆ์ ได้ร่วมประชุม และปฏิบัติงานร่วมกับคณะสงฆ์ในการดูแลอำนวยความสะดวกในการประชุมดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงาพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๑ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...