Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.อย. ลงตรวจสอบพื้นที่วัดโคกมะกอก(ร้าง) กรณีมีการผิดเงื่อนไขการเช่า

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบที่ดินวัดร้าง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงตรวจสอบพื้นที่วัดโคกมะกอก (ร้าง) ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในกรณีมีการผิดเงื่อนไขการเช่า โดยใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผุ้เช้าปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้องต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมโครงการบูรณะ ซ่อมแซมอุโบสถวัดบันไดช้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖ ของโครงการ)

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน การประชุมโครงการบูรณะ ซ่อมแซมอุโบสถวัดบันไดช้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖ ของโครงการ) เพื่อพิจารณาตรวจรับงาน ณ วัดบันไดช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาสวรวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร นำบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาสวรวิหาร โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...