Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจงการจัดสรรงบอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ นายประดับ  โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรงบอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมกับถวายความรู้แด่เจ้าอาวาส และไวยาวัจกรของวัดที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน  ๕๙  วัด ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

วันพฤหัสบดีที่  ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายเรวัต  ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและประชาชนร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา  ณ พระอุโบสถ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วันพฤหัสบดีที่  ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ดร.สุจินต์   ไชยชุมศักด์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและประชาชนร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา  ณ พระอุโบสถ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่  ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗.๓๐ น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักด์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเรวัต  ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(๑) ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(๒) นำข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา  ณ ศาลาการเปรียญ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...