Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อ่านเพิ่มเติม...

การจัดสอบบาลีสนามหลวง ณ พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดจัดสอบบาลีสนามหลวงขึ้น ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี 2 สนามสอบ คือ สนามสอบวัดพนัญเชิงวรวิหาร และสนามสอบ
วัดชูจิตธรรมาราม การดำเนินการจัดสอบสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

อ่านเพิ่มเติม...

แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดดังในพระนครศรีอยุธยา

แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดดังในพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดนครหลวง อำเภอนครหลวง และเจ้าอาวาสวัดตะโก อำเภอภาชี โดยมีพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี

พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบการสร้างวัด ณ มูลนิธิหลวงพ่อพุทโธภาวนา

นายประดับ  โพธิกาญจนวัตร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นำคณะกรรมการตรวจสอบการสร้างวัด ณ มูลนิธิหลวงพ่อพุทโธภาวนา ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...