Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงานวัดประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นศูนย์ประสานงานวัดประสบอุทกภัย  มีวัดน้ำท่วมจำนวน ๔๐ วัด แบ่งเป็น
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จำนวน ๑ วัด
อำเภอผักไห่ จำนวน ๖ วัด
อำเภอบางไทร จำนวน ๓ วัด
อำเภอบางบาล จำนวน ๑๙ วัด
อำเภอเสนา จำนวน ๑๑ วัด

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมชมนิทรรศการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  นายสิปป์บวร  แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำบุคลากร เยี่ยมชมนิทรรศการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดแสดง  ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...

ให้การต้อนรับและรับการตรวจการประเมินคุณภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ ให้การตรวจการประเมินคุณภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจการประเมินคุณภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

มุทิตาสักการะ พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต)

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำบุคลากรเข้าเสดงมุทิตาสักการะแด่เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายธรรมยุต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

มุทิตาสักการะ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๒๙ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำบุคลากรเข้าแสดงมุทิตาสักการะแด่เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายมหานิกาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...