Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ณ หอสวดมนต์ วัดลาดชะโด ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยการพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดศาลาปูนวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รวม ๑๐ รูป, ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันปฏิบัติงานศาสนพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบุชา พุทธศักราช 2562

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยแพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระมหาชุมพล ฐิตธมฺโม เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หัวหน้าสถานศึกษา พุทธศาสนิกชน ผู้ถือบวชปฏิบัติธรรม ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ นายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ในพิธี และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...