Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมตตานุเคราะห์เยี่ยมชม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๙ น. พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความเมตตานุเคราะห์เข้าเยี่ยมชม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งใหม่ โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา และข้าราชการในสังกัด ถวายการต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมพระนวกะ คณะสงฆ์อำเภอบางปะอิน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๕ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการอบรม พระนวกะ คณะสงฆ์อำเภอบางปะอิน ณ วัดธรรมนาวา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจเยี่ยมวัดเจ้าเจ็ดในหลังจากประสบอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าคณะอำเภอเสนา พระมหาสมชาย ปญฺาธีโร รองเจ้าคณะอำเภอเสนา และนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วัดเจ้าเจ็ดใน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้กุฎิพระในวัด เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคมที่ผ่านมา และในการนี้พระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบปัจจัยช่วยในการบำเพ็ญกุศลศพพระอำไพ ปญฺาพโล ซึ่งมรณภาพจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปฐมนิเทศ เปิดเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมคณะสงฆ์อำเภอนครหลวง

วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีปฐมนิเทศ เปิดเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม คณะสงฆ์อำเภอนครหลวง ณ สำนักศาสนศึกษาวัดปรีดาราม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...