Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดวัดใหญ่ชัยมงคล

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดใหญ่ชัยมงคล จัดอบรมปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถวายรายงานในพิธีเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จำนวน ๒๐๒ คน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมอบรมพระนวกภูมิและเปิดปฐมนิเทศการเรียนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนคณะสงฆ์อำเภอภาชี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมอบรมพระนวกภูมิและเปิดปฐมนิเทศการเรียนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนคณะสงฆ์อำเภอภาชี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดมาบโพธิ์ ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนายก ( หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร) เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนายก ( หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร) เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูก และขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๕ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูก และขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...