Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมเตรียมการพิธีมอบหน่อพระศรีมหาโพธิ์

วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมการในพิธีมอบหน่อต้นศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มอบให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิธีจะมีขึ้นในวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมการดังกล่าว ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำเภอมหาราช นายอำเภอบางปะหัน นายก อบต.บ้านใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดและนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเลขานุการ โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อนำไปสู่การออกคำสั่งจังหวัด มอบหมายภารกิจหน่วยงาน และประชุมซักซ้อมภารกิจครั้งใหญ่ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยด่วนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา – ปิดทองลูกนิมิต และทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนสร้างอุโบสถ และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา – ปิดทองลูกนิมิต และทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนสร้างอุโบสถ และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและสนองงานคณะสงฆ์ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การเตรียมความพร้อมเพื่อนำองค์ความรู้ในการดูแลรักษาพัฒนาคลองเข้าสู่วัด

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการสร้างการรับรู้และการเผยแพร่เพื่อนำองค์ความรู้ในการดูแล รักษา พัฒนาคลองที่จะจัดขึ้น ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ วัดดอนเมือง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...