Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมเพื่อนำองค์ความรู้ในการดูแลรักษาพัฒนาคลองเข้าสู่วัด

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการสร้างการรับรู้และการเผยแพร่เพื่อนำองค์ความรู้ในการดูแล รักษา พัฒนาคลองที่จะจัดขึ้น ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ วัดดอนเมือง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเตรียมการอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ ๒๑ คณะสงฆ์ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง)

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและสนองงานคณะสงฆ์ ได้ร่วมประชุม และปฏิบัติงานร่วมกับคณะสงฆ์ในการดูแลอำนวยความสะดวกในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงเสวนา “บทบาทของวัดในการพัฒนาคลองเปรมประชากร”

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงเสวนา “บทบาทของวัดในการพัฒนาคลองเปรมประชากร” ณ ห้องปฏิบัติธรรมหอเกียรติยศพระราชวิสุทธิมงคล วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงเสวนาดังกล่าวพร้อมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ที่มีพื้นที่อยู่ติดคลองเปรมประชากรและคลองย่อยติดคลองเปรมประชากร จำนวน ๙ วัด ซึ่งการประชุมเชิงเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดบทบาทของวัดในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง และเผยแพร่องค์ความรู้ ร่วมกับชุมชน และขยายผลการดำเนินการไปยังวัดที่ตั้งบริเวณแนวคลองทั่วประเทศต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ และในวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...