Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนาม MOU “โครงการจังหวัดต้นแบบ อยุธยาเมืองมรดกโลก เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในโครงการจังหวัดต้นแบบ อยุธยาเมืองมรดกโลก เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ณ วัดไชยวัฒนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

งานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดที่ ๓ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของชุดขับเคลื่อนระดับตำบล จำนวน ๖ หมู่บ้าน ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายคล้ายวันมรณภาพพระญาณดิลก (รอด วราสโย) อดีตเจ้าอาวาส วัดเสนาสนาราม รูปที่ 4 พระกรรมวาจาจารย์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายคล้ายวันมรณภาพพระญาณดิลก (รอด วราสโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม รูปที่ 4 พระกรรมวาจาจารย์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดเสนาสนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหนังสือแก่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี เป็นตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบหนังสือด้านพระพุทธศาสนาและหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาองค์ความรู้รายบุคคลแก่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาพฤตินิสัยแก่บุคคลในความรับผิดชอบ ณ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...