Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมกำกับติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการกำกับติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง ในการกำกับติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.อย.ร่วมการประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในด้านการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานด้านจัดการสิ่งแวดล้อมของวัด และเพื่อยกย่องเชิดชูวัดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดภาคเรียนนักธรรม – บาลี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีเปิดภาคเรียนนักธรรม – บาลี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดพนัญเชิงวรวิหาร แห่งที่ ๑ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

พิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๙ น. ณ หน้าอุโบสถวัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...