Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุนย์์ฮอตไลน์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 081 - 9717976

                 081 - 2910057

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

งานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร ครบ ๖๙๕ ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พร้อมด้วยพระพรหมมุนี พระเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชาคณะพระมหาเถรานุเถระคณะสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ ๕๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง รอถวายการต้อนรับพร้อมทั้งนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆารวาส โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอีกจำนวนมาก ณ พระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกในบริเวณพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยความปลื้มปิติ

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมหลายพันคน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร พร้อมจัดริ้วขบวนอัญเชิญไปยังวิหารพระสุขสัมฤทธิ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งได้ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระเศียรของพระสุขสัมฤทธิ์ และในระหว่างริ้วขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ โหรลั่นฆ้อง เป่าสังข์ ไกวบัณเฑาะว์ เป็นระยะ และหลังจากตักน้ำในพระเศียรพระสุขสัมฤทธิ์ลงในขันสาครเรียบร้อยแล้ว ได้อัญเชิญไปพักไว้ ณ มณฑปของวัดตูม เพื่อรอทำพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่ ๘ เมษายน และเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก ในวันที่ ๙ เมษายน ณ วิหารพระมงคลบพิตร

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...