Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุนย์์ฮอตไลน์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 081 - 9717976

                 081 - 2910057

 

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การบำเพ็ญกุศลศพ พระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านแพน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับข้าราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านแพน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา ณ วัดบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเทพปฏิภาณวาที เจ้าคณะเขตดุสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และพระพิธีสวดพระอภิธรรม จากวัดหัวเวียง อำเภอเสนา พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี และอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธี ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสและเยี่ยมวัดที่ตั้งอยู่แนวลองเปรมประชากรและคลองสาขา

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่วัดที่ตั้งอยู่แนวคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสและเยี่ยมวัด ตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง ณ วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม อำเภอวังน้อย วัดธรรมสินธุ์โสภา วัดทุ่งชาน และวัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...