Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุนย์์ฮอตไลน์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 081 - 9717976

                 081 - 2910057

 

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลและพระเลขานุการทุกระดับ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสระบุรี (ตามมติมหาเถรสมาคม)

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบลและพระเลขานุการทุกระดับ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสระบุรี (ตามมติมหาเถรสมาคม) ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและสนองงานคณะสงฆ์ ได้ร่วมประชุม และปฏิบัติงานร่วมกับคณะสงฆ์ในการดูแลอำนวยความสะดวกในการประชุมดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงาพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๑ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.พศจ.อย. ร่วมต้อนรับสื่อต่างประเทศ สร้างความเข้าใจการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศในเอเชียกลาง (คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน) จำนวน ๘ คน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย ในด้านการเมือง ศักยภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย เพื่อสัมพันธ์ที่ดีแก่นานาประเทศ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม หมู่ ๕ ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รวม ๑๐ รูป, ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันปฏิบัติงานศาสนพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”

ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วม โครงการ ๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดเกาะแก้ว วัดพิชัยสงคราม วัดธรรมนิยม วัดป่าโค และวัดบางเดื่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...