Get Adobe Flash player

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายฯ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ร่วมลงนาม

Home ข่าวสำนักพุทธฯ ⯆ ประกาศสำนักพุทธฯ / ประกาศจังหวัด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายชื่อวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (วัดทั่วไป)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายชื่อวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด (วัดทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด

ดาวน์โหลดเอกสาร