Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวสำนักพุทธฯ ⯆ ภารกิจผู้อำนวยการ

ภารกิจผู้อำนวยการ

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนมีนาคม 2561

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนมีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนกุมภาพันธ์ 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนมกราคมคม 2561

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนมกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนธันวาคม 2560

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...