Get Adobe Flash player
************ ขอนิมนต์เจ้าอาวาสวัดที่มีที่ตั้งวัดริมคลองเปรมประชากร และคลองสาขา ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแลรักษาพัฒนาคลอง โดยในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา **********

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ภารกิจผู้อำนวยการ

ภารกิจผู้อำนวยการ

ภารกิจผู้อำนวยการ เดือนธันวาคม 2561

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจผู้อำนวยการ เดือนพฤศจิกายน 2561

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนพฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจผู้อำนวยการ เดือนตุลาคม 2561

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจผู้อำนวยการ เดือนกันยายน 2561

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนกันยายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจผู้อำนวยการ เดือนสิงหาคม 2561

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนสิงหาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...